GODIŠNJA KVOTA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE

STRANACA ZA 2020. GODINU

 

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 22. studenoga 2019. godine Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2020. godinu, a koja je  objavljena je u Narodnim novinama br. 113/19. te je stupila na snagu 30. studenoga 2019. godine. Službeni tekst Odluke dostupan je na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_113_2271.html.

Godišnja kvota dozvola za 2020. godinu za novo zapošljavanje stranaca, sezonski rad, premještaj osoba unutar društva te provedbu strateških investicijskih projekata iznosi 78.470 dozvola.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 64.604 dozvole i to kako slijedi prema sektorima gospodarstva:

1.GRADITELJSTVO33.300 dozvola
2.BRODOGRADNJA1.100 dozvola
3.TURIZAM I UGOSTITELJSTVO18.370 dozvola
4.KULTURA25 dozvola
5.PROMET2.904 dozvole
6.ZDRAVSTVO90 dozvola
7.SOCIJALNA SKRB250 dozvola
8.PREHRAMBENA INDUSTRIJA1.410 dozvola
9.PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA890 dozvola
10.POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO1.380 dozvola
11.METALNA INDUSTRIJA2.300 dozvola
12.INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE685 dozvola
13.EKONOMIJA I TRGOVINA1.900 dozvola

Utvrđena godišnja kvota dozvola za sezonski rad iznosi 12.770 dozvola od kojih je za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu 12.000 dozvola, a u poljoprivredi i šumarstvu 770 dozvola.

U okviru premještaja unutar društva utvrđena godišnja kvota dozvola za osobe premještene unutar društva iznosi 96 dozvola.

U okviru provedbe strateških investicijskih projekata utvrđena godišnja kvota dozvola za provedbu strateških investicijskih projekata iznosi 1.000 dozvola.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 25.000 dozvola.

Za sve dodatne informacije i upite stojimo na raspolaganju putem elektroničke pošte info@recruitaria.eu te mobilnog broja +385 95 370 4574.