UKIDANJE KVOTA ZA STRANE RADNIKE OD

2020. GODINE

Uslijed povećanog broja upita poslodavaca vezano uz ukidanje kvota i prelazak na tzv. „slovenski model“ zapošljavanja radnika iz trećih zemalja, ovim putem javno dijelimo trenutno dostupne informacije kako bi Vam obrazložili i približili promjene koje nam slijede tijekom 2020. godine.

Za ovu kalendarsku godinu najavljene su izmjene važećeg Zakona o strancima kojima bi se radnici zapošljavali po novom, tzv. „slovenskom modelu“, a putem kojeg bi se ukinuo dosadašnji sustav kvota za zapošljavanje radnika iz trećih zemalja. Očekuje se da bi novi prijedlog Zakona o strancima mogao stupiti na snagu u drugom kvartalu 2020. godine. Prema tome, napominjemo da su sve informacije u ovoj objavi neslužbene, a objavljene su isključivo s ciljem informiranja te ne smiju biti smatrane službenima. Prije nego što donesete odluku o postupanju ili nepostupanju, potražite odgovarajući stručni savjet i preporuku. Prema neslužbenim informacijama, poslodavci će ubuduće prije zapošljavanja radnika iz trećih zemalja morati potražiti radnika na HZZ-u (Hrvatski zavod za zapošljavanje), a ukoliko radnika traženog profila nema na burzi rada, poslodavac će dobiti odobrenje od HZZ-a za zapošljavanje radne snage iz trećih zemalja.

Privremena kvota u prvom kvartalu 2020. godine, nakon toga „slobodan“ uvoz radnika

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020. objavljena je u Narodnim novinama. Sažetak je dostupan ovdje: link.

Pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – uvjet za zapošljavanje stranaca

Uvjetno nazvan „slobodan“ uvoz radnika u praksi bi mogao značiti strože kontrole i kriterije prilikom odobrenja zahtjeva za zapošljavanje radnika iz trećih zemalja. Naime, imajući u vidu najavljene izmjene ne očekuje se da će baš svaki zahtjev za uvoz radne snage biti pozitivno odobren. U ovom trenutku je izvjesno da poslodavcima koji zapošljavaju sezonske radnike u poljoprivredi to „pozitivno mišljenje“ HZZ-a neće biti potrebno. Takvi sezonski radnici smjeti će raditi najduže do tri mjeseca.

Pozitivno mišljenje HZZ-a, koje bi se trebalo izdavati u roku od pet dana od predaje zahtjeva, prema trenutno dostupnim informacijama, biti će izdano ukoliko poslodavac nema evidentiran porezni dug, ukoliko je namirio sve doprinose i ostale obveze prema državnom proračunu te ako u proteklih šest mjeseci ima najmanje jednog zaposlenog radnika na neodređeno uz puno radno vrijeme. Uz to, tvrtka odnosno poslodavac koji predaje zahtjev za radnom dozvolom za strane državljane morat će priložiti i određene bonitetne informacije poput stanja novčanih sredstava tijekom protekle godine te iznos primitaka na poslovni račun u posljednjih 6 mjeseci. Naravno, da bi dobio pozitivno mišljenje HZZ-a, poslodavac ne smije biti u postupku stečaja ili likvidacije, protiv njega se ne smije voditi kazneni postupak zbog neisplate plaće, niti smije biti pravomoćno osuđen zbog neisplate plaće.

Prije zahtjeva za „pozitivno mišljenje“ poslodavac će vjerojatno biti dužan zatražiti od HZZ-a i provedbu testiranja tržišta rada. Ako testiranje utvrdi da u evidenciji nezaposlenih nema raspoložive radne snage koju poslodavac zahtjeva, moći će zatražiti pozitivno mišljenje HZZ-a.

Za neka zanimanja neće biti potrebno istraživanje tržišta rada. Kako se navodi zakonskim prijedlogom, Upravno vijeće HZZ-a „na temelju stanja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom tržištu rada u pogledu broja i strukture nezaposlenih osoba te potreba pojedinih gospodarskih djelatnosti“ može donijeti odluku o zanimanjima za koje poslodavac nije dužan zatražiti test tržišta.

Kakogod, sve do trenutka stupanja na snagu novog Zakona o strancima, vrijedi dosadašnja praksa i kvote za zapošljavanje stranih radnika koje je Vlada donijela u studenom prošle godine. Očekuje se da će novi model zapošljavanja stranaca zaživjeti u drugom kvartalu ove godine (sredinom travnja) do kada bi se i HZZ trebao pripremiti za provedbu novog Zakona o strancima. Naša preporuka za sve klijente je da se ne čeka bespotrebno s predajom zahtjeva za radne dozvole te ako je ikako moguće, da se isti predaju po trenutno važećim odrednicama Zakona o strancima.

Za sve dodatne informacije ili upite vezane uz radne dozvole i Zakon o strancima stojimo na raspolaganju putem elektroničke pošte info@recruitaria.eu te mobilnog broja +385 95 370 4574.